100 ROKOV WILSONU      Tenis      Tašky      Textil      Obuv      Badminton      Squash      Tímové športy     
Testovacie centrum

Testovanie a požičiavanie rakiet

1. Zákazník zloží zálohu /kauciu/ za testovaciu raketu alebo viac rakiet v plnej hodnote uvedenej na výrobkoch.

2. V čase zapožičania za poškodenie rakety /rakiet/ zodpovedá zákazník a to v plnej hodnote uvedenej na výrobku - nevzťahuje sa na výplet.

3. Poplatok za požičanie rakety /rakiet/ je € 2,-/ks za každý kalendárny deň - v ostatných prípadoch sa určia podmienky dohodou.

4. Poplatok za požičanie rakety /rakiet/ v prípade ak sa zákazník rozhodne následne zakúpiť raketu /rakety/ do 7 kalendárnych dní od ich vrátenia sa neúčtuje!