100 ROKOV WILSONU      Tenis      Tašky      Textil      Obuv      Badminton      Squash      Tímové športy     
Registrácia

Vytvoriť nový účet


Dotknutá osoba (zákazník) odoslaním registrácie (vytvorením nového účtu) udeľuje, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona uvedené v zbierke zákonov č. 136/2014 (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých pre účely registrácie, elektronického zasielania newsletterov, vybavovania objednávok a doručovania objednaného tovaru prevádzkovateľovi IS, ktorým je TORO SPORT, s.r.o, OR Okr. súdu Bratislava I, vl. č. 31985/B, sídlo: Riazanská 83, Bratislava 831 02, SR, prev.: Račianska 76, Bratislava 831 02 SR, IČO: 35 888 521, DIČ: 2021849148 IČ DPH: SK2021849148, konatelia: Jana Koželuhová, Roman Koželuh. Súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany zákazníka písomne odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na adresu prevádzkovateľa TORO SPORT, s.r.o., Račianska 76, Bratislava 831 02 SR alebo elektronicky: wilson@torosport.sk.